Schoolvisie

Het kloppend hart van ons pedagogisch project

Missie

Scheppers Mechelen is een warme school in het hart van de stad. Vanuit onze christelijke inspiratie bieden wij kwaliteitsvol onderwijs aan dat leerlingen voorbereidt op hoger onderwijs, actief burgerschap en maatschappelijk engagement in een veranderende wereld. Met een professioneel en dynamisch schoolteam en vanuit een basishouding van vertrouwen laten we leerlingen groeien tot sterke jongvolwassenen. De ouders zijn hierbij voor ons een onmisbare partner. In onze school staat de leerling centraal en krijgt elke leerling alle kansen om te leren en persoonlijk zijn talenten te ontwikkelen.

Visie

Kwaliteitsvolle vorming
Wij bieden elke leerling een degelijke en uitdagende opleiding. Vanuit een sterke deskundigheid en een grote vakexpertise staat de leraar garant voor kwaliteitsvol onderwijs. De focus ligt daarbij zowel op kennisoverdracht als op het aanleren van (sociale) vaardigheden en het begeleiden in een correcte studiehouding. Bij ons leert iedereen, van en met elkaar, een leven lang. Zo bereiden we jongeren voor op een steeds veranderende samenleving.

Naast samen leren staat bij ons samen leven centraal. Wij onderscheiden ons door onze integrale aanpak in een brede sociale, communicatieve, lichamelijke, culturele, psychische en spirituele vorming. Deze geven we vorm in de school en in een uitgebreid aanbod aan buitenschoolse activiteiten en reizen.

Verbondenheid
Een warme en persoonlijke omgang met onze leerlingen en elkaar zit in ons DNA. Bij ons mag iedereen zichzelf zijn. Wij leven met elkaar en zijn onze leerlingen oprecht en geïnteresseerd nabij. We steunen,
sturen en stimuleren onze jongeren om samen te bouwen aan een veilige leef- en leeromgeving voor iedereen op school.

Openheid
Onze aanpak is gericht op de eigenheid van elke jongere. Elke leerling heeft een stem. In een rijke traditie van actieve participatie bouwen ook de ouders mee aan een positief schoolklimaat. Daarnaast zetten wij ook letterlijk de deuren van de school open om de samenleving binnen te laten.

Kansen voor iedereen
Vanuit een diep geloof in het intrinsiek goede van elke leerling geven wij vertrouwen en verantwoordelijkheid om positief op te groeien. Bij ons krijgt iedereen kansen om te groeien in samen leren en samenleven. Wij zoeken daarbij voortdurend naar een balans tussen loslaten en leiden, tussen bijsturen en sanctioneren. We hebben bijzondere aandacht voor jongeren met een leer- of zorgnood en zoeken samen met de leerling en de ouders naar ondersteuning op maat.