Studierichtingen tweede graad

In de tweede graad geef je écht richting aan je studie.

Je hebt in onze school de keuze uit vier studiedomeinen:

 • Economie & Organisatie
 • Maatschappij & Welzijn
 • STEM
 • Taal & Cultuur

 

Binnen elk studiedomein bieden wij verschillende studierichtingen aan. Al onze studierichtingen hebben de doorstroomfinaliteit. Concreet betekent dit dat onze studierichtingen de leerlingen voorbereiden om verder te studeren.

.

Overzicht

Deze studierichtingen bieden wij aan in onze tweede graad:

VERGELIJKENDE LESSENTABEL

 

.

Latijn

Profiel domeinoverschrijdende doorstroomrichting

De richting Latijn is een domeinoverschrijdende doorstroomrichting. Ze biedt je een brede algemene vorming met een sterk theoretisch en abstract kader. De basisleerstof van de algemene vakken wordt verdiept. Vanaf de tweede graad bereidt deze richting je voor op een breed aanbod aan opleidingen in het hoger onderwijs (professionele of academische bachelor- en masteropleidingen).

Van leerlingen in een domeinoverschrijdende studierichting verwachten we dat ze grote hoeveelheden theorie op korte tijd verwerken. Ze kunnen logisch redeneren en verbanden leggen in complexe leerinhouden. Ze zijn gedreven om leerstof te doorgronden. Ze zijn zelfredzaam, verantwoordelijk en nemen initiatief.


Profiel studierichting Latijn

In de eerste graad leerde je leerstof van verschillende vakken op een snelle manier efficiënt verwerken. Ook in de tweede graad ligt het tempo van verwerking in deze richting hoog.

Je richtingsvak Latijn bouwt in de tweede graad verder op de fundamenten van het eerste jaar (woordenschat) en het tweede jaar (efficiëntere studiemethode). Je plukt nu de vruchten van je harde werk. De focus ligt in de tweede graad op taalstudie en het lezen van authentieke teksten. Je past je studiemethode opnieuw aan deze nieuwe situatie aan. In deze richting verdiep je je in een aantal thema’s uit de oudheid in het keuzevak Antieke Cultuur. Daarnaast krijg je voor wiskunde een uitdagend pakket met extra verdieping.


Profiel leerling Latijn

Als je kiest voor de richting Latijn aan het begin van de tweede graad, heb je al twee jaar Latijn achter de rug. Je hebt een goede methode om woordenschat te studeren en je begrijpt de verbuigingen en werkwoordsystemen. Je bent steeds bereid om te werken aan hiaten die jij of je leerkracht opmerken. Hierdoor slaag je erin om (authentieke) teksten te lezen en om grote hoeveelheden informatie te structureren en te verwerken. Je bent gepassioneerd door de taal en de klassieke oudheid.

Je toont interesse voor uitdagende leerinhouden en legt vlot verbanden. Logisch redeneren ligt je en je kan complexere leerinhouden verwerken, rekenend op een sterk taalgevoel. Je vindt het fijn om op een abstracte manier een taal te analyseren.

Doorstroming naar de derde graad

Leerlingen kunnen in onze school vanuit de richting Latijn doorstromen naar:

 • Latijn – Moderne talen
 • Latijn – Wetenschappen
 • Latijn – Wiskunde
 • Moderne talen
 • Wetenschappen – Wiskunde

Lessentabel Latijn

  3de jaar 4de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Antieke cultuur 2 0
Artistiek project 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Duits 2
Engels 2 2
Frans 3 3
Fysica 1 1
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Latijn 5 5
Lichamelijke opvoeding 2 2
Maatschappelijke vorming 1
Nederlands 4 4
Wiskunde 5 5
  3de jaar 4de jaar

 

 

Een overzicht van alle lessentabellen vind je HIER.

 

 

 

.

Latijn – STEM

Profiel domeinoverschrijdende doorstroomrichting

De richting Latijn – STEM is een domeinoverschrijdende doorstroomrichting. Ze biedt je een brede algemene vorming met een sterkt theoretisch en abstract kader. De basisleerstof van de algemene vakken wordt verdiept. Vanaf de tweede graad bereidt deze richting je voor op een breed aanbod aan opleidingen in het hoger onderwijs (professionele of academische bachelor- en masteropleidingen).

Van leerlingen in een domeinoverschrijdende studierichting verwachten we dat ze grote hoeveelheden theorie op korte tijd verwerken. Ze kunnen logisch redeneren en verbanden leggen in complexe leerinhouden. Ze zijn gedreven om leerstof te doorgronden. Ze zijn zelfredzaam, verantwoordelijk en nemen initiatief.


Profiel studierichting Latijn – STEM

In de eerste graad leerde je leerstof van verschillende vakken op een snelle manier efficiënt verwerken. Ook in de tweede graad ligt het tempo van verwerking in deze richting hoog.

Je richtingsvak Latijn bouwt in de tweede graad verder op de fundamenten van het eerste jaar (woordenschat) en het tweede jaar (efficiëntere studiemethode). Je plukt nu de vruchten van je harde werk. De focus ligt in de tweede graad op taalstudie en het lezen van authentieke teksten. Je past je studiemethode opnieuw aan deze nieuwe situatie aan. Je integreert je wetenschappelijke en technische kennis binnen STEM-projecten waarin je oplossingen bedenkt voor authentieke problemen zoals klimaatverandering en het energietekort. Daarnaast krijg je voor wiskunde een uitdagend pakket met extra verdieping.


Profiel leerling Latijn – STEM

Als je kiest voor de richting Latijn aan het begin van de tweede graad, heb je al twee jaar Latijn achter de rug. Je hebt een goede methode om woordenschat te studeren en je begrijpt de verbuigingen en werkwoordsystemen. Je bent steeds bereid om te werken aan hiaten die jij of je leerkracht opmerken. Hierdoor slaag je erin om (authentieke) teksten te lezen en om grote hoeveelheden informatie te structureren en te verwerken. Je bent gepassioneerd door de taal en de klassieke oudheid. Je hebt ook een duidelijke aanleg voor analytisch, onderzoekend en probleemoplossend leren.

Doorstroming naar de derde graad

Leerlingen kunnen in onze school vanuit de richting Latijn – STEM doorstromen naar:

 • Latijn – Moderne talen
 • Latijn – Wetenschappen
 • Latijn – Wiskunde
 • Moderne talen
 • Wetenschappen – Wiskunde

Lessentabel Latijn – STEM

  3de jaar 4de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Artistiek project 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Engels 2 2
Frans 3 3
Fysica 1 1
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Latijn 5 5
Lichamelijke opvoeding 2 2
Maatschappelijke vorming 1
Nederlands 4 4
STEM 2 2
Wiskunde 5 5
  3de jaar 4de jaar

 

 

 

 

 

 

 

 

Een overzicht van alle lessentabellen vind je HIER.

 

 

.

Moderne talen

Profiel domeinoverschrijdende doorstroomrichting

De richting Moderne talen is een domeinoverschrijdende doorstroomrichting. Ze biedt je een brede algemene vorming met een sterk theoretisch en abstract kader. De basisleerstof van de algemene vakken wordt verdiept. Vanaf de tweede graad bereidt deze richting je voor op een breed aanbod aan opleidingen in het hoger onderwijs (professionele of academische bachelor- en masteropleidingen).

Van leerlingen in een domeinoverschrijdende studierichting verwachten we dat ze grote hoeveelheden theorie op korte tijd verwerken. Ze kunnen logisch redeneren en verbanden leggen in complexe leerinhouden. Ze zijn gedreven om leerstof te doorgronden. Ze zijn zelfredzaam, verantwoordelijk en nemen initiatief.


Profiel studierichting Moderne talen

In de eerste graad leerde je leerstof van verschillende vakken op een snelle manier efficiënt verwerken. Ook in de tweede graad ligt het tempo van verwerking in deze richting hoog.

Je bouwt in de tweede graad verder op de fundamenten van de eerste graad. Je combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket talen. Je oefent je communicatievaardigheden in het Engels, Frans en Nederlands intensief en verbetert deze voortdurend. Daarbij krijg je Duits als een extra vreemde taal. De studierichting daagt je uit op het vlak van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen: pragmatiek, sociolinguïstiek, taalsystematiek en literatuur. Je krijgt eveneens een introductie in communicatiewetenschappen en taaltechnologie. Ook economie maakt deel uit van het lessenrooster zodat een logische doorstroom naar Economie-Moderne Talen in de derde graad vlot kan gebeuren.


Profiel leerling Moderne talen

Als je kiest voor Moderne talen dan verwachten we dat je een grote interesse hebt in talen en dat je bereid bent alle aspecten van deze talen te leren. Je toont interesse voor uitdagende leerinhouden en legt vlot verbanden. Je bent in staat om moeilijke leerstof op korte tijd te verwerken.

Je bent verbaal sterk, je hebt een sterk taalgevoel en veel spreekdurf. Graag spreken, schrijven en lezen in deze vier talen zijn een voorwaarde om deze richting te volgen. Je bent benieuwd naar andere culturen en je bent bereid te leren hoe taal als systeem werkt en wat de impact is van taal en communicatie op cultuur en samenleving. Je bent geboeid door literatuur en je houdt ervan om literaire teksten te analyseren. Je wil inzicht verwerven in de media en in (massa)communicatie.

Doorstroming naar de derde graad

Leerlingen kunnen in onze school vanuit de richting Moderne talen doorstromen naar:

 • Economie – Moderne talen
 • Moderne talen – Wiskunde
 • Moderne talen

Lessentabel Moderne talen

  3de jaar 4de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Artistiek project 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Duits 2
Economie 2 2
Engels 3 3
Frans 5 5
Fysica 1 1
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Maatschappelijke vorming 1
Nederlands 5 4
Taal & media 2 1
Wiskunde 4 4
  3de jaar 4de jaar

 

 

Een overzicht van alle lessentabellen vind je HIER.

 

 

.

Economische wetenschappen

Profiel domeinoverschrijdende doorstroomrichting

De richting Economische wetenschappen is een domeinoverschrijdende doorstroomrichting. Ze biedt je een brede algemene vorming met een sterk theoretisch en abstract kader. De basisleerstof van de algemene vakken wordt verdiept. Vanaf de tweede graad bereidt deze richting je voor op een breed aanbod aan opleidingen in het hoger onderwijs (professionele of academische bachelor- en masteropleidingen).

Van leerlingen in een domeinoverschrijdende studierichting verwachten we dat ze grote hoeveelheden theorie op korte tijd verwerken. Ze kunnen logisch redeneren en verbanden leggen in complexe leerinhouden. Ze zijn gedreven om leerstof te doorgronden. Ze zijn zelfredzaam, verantwoordelijk en nemen initiatief.


Profiel studierichting Economische wetenschappen

In de eerste graad leerde je leerstof van verschillende vakken op een snelle manier efficiënt verwerken. Ook in de tweede graad ligt het tempo van verwerking in deze richting hoog.

De focus in de tweede graad ligt binnen de specifieke vorming in economie op inzicht in de economie als systeem en de werking van ondernemingen. Je leert logisch en kritisch denken om economische en wiskundige concepten en hun verbanden te begrijpen, waardoor je voortdurend nieuwe vaktaal verwerft. In het richtingspecifieke deel komen in de tweede graad onderwerpen als prijsvorming, het gedrag van consumenten en producenten, de (financiële) organisatie van ondernemingen, de arbeidsmarkt en internationale handel aan bod. Daarnaast krijg je voor wiskunde een uitdagend pakket met extra verdieping.


Profiel leerling in Economische wetenschappen

Als je kiest voor de richting Economische wetenschappen aan het begin van de tweede graad, kies je voor een nieuwe pool waarin je kennis maakt met de economie als systeem. Je hebt sterke interesse in hoe de wereld economisch draait, hoe ondernemingen erin slagen die producten te maken en verkopen die de consumenten graag willen kopen, waarom werknemers en werkgevers best goed met elkaar overleggen, hoe klanten, bedrijven, werknemers en de overheid beslissingen nemen. Bovendien ben je in staat om logisch en geordend te denken en wiskundig abstracte begrippen en concepten te hanteren. Je bent steeds bereid om te werken aan hiaten die jij of je leerkracht opmerken. Hierdoor slaag je erin om grote hoeveelheden informatie te structureren, te analyseren en te verwerken.

Je toont interesse voor uitdagende leerinhouden en legt vlot verbanden. Logisch en kritisch redeneren ligt je en je kan complexe leerinhouden, rekenend op een sterk wiskundig gevoel. Je werkt graag met actuele teksten, documentaires, grafieken en tabellen om er zo veel mogelijk informatie uit te halen. Je vindt het fijn om vanuit concrete maatschappelijke contexten de belangrijkste (bedrijfs)economische concepten te doorgronden en hun onderlinge verbanden te begrijpen.

Doorstroming naar de derde graad

Leerlingen kunnen in onze school vanuit de richting Economische wetenschappen doorstromen naar:

 • Economie – Moderne talen
 • Economie – Wiskunde
 • Moderne talen

Lessentabel Economische wetenschappen

  3de jaar 4de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Artistiek project 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Duits 2
Economie 5 4
Engels 2 2
Frans 4 4
Fysica 1 1
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Maatschappelijke vorming 1
Nederlands 4 4
Wiskunde 5 5
Zakelijke communicatie 1
  3de jaar 4de jaar

 

 

Een overzicht van alle lessentabellen vind je HIER.

 

 

.

Humane wetenschappen

Profiel domeinoverschrijdende doorstroomrichting

De richting Humane Wetenschappen is een domeinoverschrijdende doorstroomrichting. Ze biedt je een brede algemene vorming met een sterk theoretisch en abstract kader. De basisleerstof van de algemene vakken wordt verdiept. Vanaf de tweede graad bereidt deze richting je voor op een breed aanbod aan opleidingen in het hoger onderwijs (professionele of academische bachelor- en masteropleidingen).

Van leerlingen in een domeinoverschrijdende studierichting verwachten we dat ze grote hoeveelheden theorie op korte tijd verwerken. Ze kunnen logisch redeneren en verbanden leggen in complexe leerinhouden. Ze zijn gedreven om leerstof te doorgronden. Ze zijn zelfredzaam, verantwoordelijk en nemen initiatief.

Profiel studierichting Humane wetenschappen

In de eerste graad leerde je leerstof van verschillende vakken op een snelle manier efficiënt verwerken. Ook in de tweede graad ligt het tempo van verwerking in deze richting hoog.

Je ontwikkelt een wetenschappelijk sociologisch en psychologisch begrippenkader en je leert verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving en de mens. Je maakt kennis met klassieke psychologische en sociologische theorieën. Je start met het filosoferen over de mens, de wereld rondom jou, het goede en het kwade, het geluk en de zin van het leven. Bovendien leer je kunstwerken analyseren vanuit een kunsthistorisch kader.


Profiel leerling Humane wetenschappen

Als je kiest voor Humane Wetenschappen aan het begin van de tweede graad, heb je veel zin om je te verdiepen in sociologie, psychologie en filosofie. Je kan vlot omgaan met menswetenschappelijke en filosofische concepten op een abstracte manier. We verwachten dat je interesse hebt voor uitdagende leerinhouden en dat je vlot verbanden legt. Je bent in staat om moeilijke leerstof op korte termijn te verwerken.

Je hebt een goede methode om inzichtelijk te studeren en bent gemotiveerd om de logica van menswetenschappen echt te begrijpen. Daarbij ben je steeds bereid om te werken aan hiaten die jij of je leerkracht opmerken. Hierdoor slaag je erin om grote hoeveelheden informatie te structureren, te analyseren en te verwerken.

Je toont interesse voor uitdagende leerinhouden en legt vlot verbanden. Logisch redeneren ligt je en je kan complexere leerinhouden verwerken, rekenend op een sterk tekstinzicht.

Doorstroming naar de derde graad

Leerlingen kunnen in onze school vanuit de richting Humane wetenschappen doorstromen naar:

 • Humane wetenschappen
 • Maatschappij- en welzijnswetenschappen

Lessentabel Humane wetenschappen

  3de jaar 4de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Artistiek project 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Engels 2 2
Explore* 1 1
Filosofie 1 2
Frans 4 4
Fysica 1 1
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Kunstbeschouwing 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Maatschappelijke vorming 1
Nederlands 4 4
Psychologie en sociologie 4 3
Wiskunde 4 4
  3de jaar 4de jaar

 

 

 

* In het vak Explore gaan we via verschillende onderzoeksmethoden (interview, observatie…) dieper in op de maatschappelijke thema’s die aan bod komen in sociale en gedragswetenschappen.

Een overzicht van alle lessentabellen vind je HIER.

 

 

.

Maatschappij- en welzijnswetenschappen

Profiel domeingebonden doorstroomrichting

De richting Maatschappij- en welzijnswetenschappen is een domeingebonden doorstroomrichting. Ze biedt je een algemene vorming waarin een theoretisch kader gecombineerd wordt met technische vaardigheden. De leerstof van de richtingsspecifieke vakken wordt verdiept. Vanaf de tweede graad bereidt deze richting je voor op richtingsspecifieke opleidingen in het hoger onderwijs (professionele of academische bachelor- en masteropleidingen in hetzelfde studiegebied als de richting in het middelbaar onderwijs).

Van leerlingen in een domeingebonden studierichting verwachten we dat ze grote hoeveelheden theorie kunnen verwerken, in het bijzonder van richtingsspecifieke vakken. Binnen hun studiegebied zijn ze inzichtelijk sterk en kunnen ze probleemoplossend denken. Ze zijn gedreven om leerstof te begrijpen en toe te passen. Ze zijn verantwoordelijk en nemen initiatief.


Profiel studierichting Maatschappij- en welzijnswetenschappen

In de eerste graad leerde je leerstof van verschillende vakken op een snelle manier efficiënt verwerken. Ook in de tweede graad is het belangrijk dat je verder een efficiënte studiemethode ontwikkelt.

De focus ligt in de tweede graad op het zoeken naar verbanden tussen de samenleving en het menselijk gedrag waardoor je voortdurend nieuwe vaktaal verwerft. Persoonlijkheidsvorming, communicatiekaders en sociaal gedrag zijn zaken die in de diepte geanalyseerd worden in de lessen. Deze kennis integreer je in concrete maatschappelijke projecten rond bijvoorbeeld jeugdsubculturen, de ontwikkeling van de mens en kansarmoede. Je leert hoe grote denkers kijken naar de mens, de wereld rondom ons, het goede en het kwade, het geluk en de zin van het leven.


Profiel leerling Maatschappij- en welzijnswetenschappen

Als je kiest voor de richting Maatschappij- en welzijnswetenschappen aan het begin van de tweede graad, heb je veel zin om je te verdiepen in sociologie, psychologie en filosofie. Je bent geboeid door mensen en wil je voor hen inzetten. Je bent hierbij bereid je studiemethode om grote gehelen te verwerken verder te verfijnen. Daarbij ben je steeds bereid om samen met de leerkracht te werken aan hiaten in kennis of vaardigheden. Hierdoor slaag je erin om behoorlijke hoeveelheden informatie te structureren en verwerken.


Doorstroming naar de derde graad

Leerlingen kunnen in onze school vanuit de richting Maatschappij- en welzijnswetenschappen doorstromen naar:

 • Maatschappij- en welzijnswetenschappen

Lessentabel Maatschappij- en welzijnswetenschappen

  3de jaar 4de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Artistiek project 1
Beeldende kunst 1 1
Engels 2 2
Maatschappelijke vorming 1
Frans 3 3
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Inleiding tot filosofie 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Maatschappelijk project 2 2
Natuurwetenschappen 3 3
Nederlands 4 4
Psychologie en sociologie 5 5
Wiskunde 3 3
  3de jaar 4de jaar

 

 

 

 

 

 

 

Een overzicht van alle lessentabellen vind je HIER.

 

 

.

Natuurwetenschappen

Profiel domeinoverschrijdende doorstroomrichting

De richting Natuurwetenschappen is een domeinoverschrijdende doorstroomrichting. Ze biedt je een brede algemene vorming met een sterk theoretisch en abstract kader. De basisleerstof van de algemene vakken wordt verdiept. Vanaf de tweede graad bereidt deze richting je voor op een breed aanbod aan opleidingen in het hoger onderwijs (professionele of academische bachelor- en masteropleidingen).

Van leerlingen in een domeinoverschrijdende studierichting verwachten we dat ze grote hoeveelheden theorie op korte tijd verwerken. Ze kunnen logisch redeneren en verbanden leggen in complexe leerinhouden. Ze zijn gedreven om leerstof te doorgronden. Ze zijn zelfredzaam, verantwoordelijk en nemen initiatief.


Profiel studierichting natuurwetenschappen

In de eerste graad leerde je leerstof van verschillende vakken op een snelle manier efficiënt verwerken. Ook in de tweede graad ligt het tempo van verwerking in deze richting hoog.

De focus ligt in de tweede graad op inzichtelijk werken in de verschillende wetenschapsvakken en ook op onderzoekend en probleemoplossend leren, waardoor je voortdurend nieuwe vaktaal verwerft. Je integreert je wetenschappelijke en technische kennis binnen STEM-projecten waarin je oplossingen bedenkt voor authentieke problemen zoals klimaatverandering en het energietekort. Daarnaast krijg je voor wiskunde een uitdagend pakket met extra verdieping.

 

Profiel leerling Natuurwetenschappen

Als je kiest voor de richting Natuurwetenschappen aan het begin van de tweede graad, ben je bereid je te verdiepen in de wetenschapsvakken biologie, chemie en fysica. Je hebt een goede methode om inzichtelijk te studeren en bent gemotiveerd om de logica van wetenschappen echt te begrijpen. Daarbij ben je steeds bereid om te werken aan hiaten die jij of je leerkracht opmerken. Hierdoor slaag je erin om grote hoeveelheden informatie te structureren, te analyseren en te verwerken.

Je toont interesse voor uitdagende leerinhouden en legt vlot verbanden. Logisch redeneren ligt je en je kan complexere leerinhouden verwerken, rekenend op een sterk wiskundig gevoel. Je vindt het fijn om na te denken en te discussiëren over wetenschappelijke inzichten en probleemoplossend aan de slag te gaan. Bij het onderzoekend leren werk je vaak met anderen samen. Je werkt nauwkeurig en ordelijk, zowel bij het maken van berekeningen als in een labo.

Doorstroming naar de derde graad

Leerlingen kunnen in onze school vanuit de richting Natuurwetenschappen doorstromen naar:

 • Wetenschappen – Wiskunde
 • Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen

Lessentabel Natuurwetenschappen

  3de jaar 4de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Artistiek project 1
Biologie 2 2
Chemie 3 2
Engels 2 2
Frans 4 4
Fysica 2 3
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Maatschappelijke vorming 1
Nederlands 4 4
STEM 2 2
Wiskunde 5 5
3de jaar 4de jaar

 

 

Een overzicht van alle lessentabellen vind je HIER.

 

 

.

Biotechnologische STEM-wetenschappen

Profiel domeingebonden doorstroomrichting

De richting Biotechnologische STEM-wetenschappen is een domeingebonden doorstroomrichting. Ze biedt je een algemene vorming waarin een theoretisch kader gecombineerd wordt met technische vaardigheden. De leerstof van de richtingspecifieke vakken wordt verdiept. Vanaf de tweede graad bereidt deze richting je voor op richtingspecifieke opleidingen in het hoger onderwijs (professionele of academische bachelor- en masteropleidingen in hetzelfde studiegebied als de richting in het middelbaar onderwijs).

Van leerlingen in een domeingebonden studierichting verwachten we dat ze grote hoeveelheden theorie kunnen verwerken, in het bijzonder van richtingspecifieke vakken. Binnen hun studiegebied zijn ze inzichtelijk sterk en kunnen ze probleemoplossend denken. Ze zijn gedreven om leerstof te begrijpen en toe te passen. Ze zijn verantwoordelijk en nemen initiatief.


Profiel studierichting Biotechnologische STEM-wetenschappen

In de eerste graad leerde je leerstof van verschillende vakken op een snelle manier efficiënt verwerken. Ook in de tweede graad is het belangrijk dat je verder een efficiënte studiemethode ontwikkelt.

De focus ligt in de tweede graad op het onderzoekend en probleemoplossend werken en ook op het verwerken van de theorie binnen de verschillende wetenschapsvakken, waardoor je voortdurend nieuwe vaktaal bijleert. Biotechnische problemen zoals bijvoorbeeld het ontwikkelen van een vaccin komen in deze studierichting aan bod. Je integreert je wetenschappelijke en technische kennis binnen STEM-projecten waarin je oplossingen bedenkt voor authentieke problemen zoals klimaatverandering en het energietekort. Daarnaast krijg je voor wiskunde een verdiepend pakket.


Profiel leerling Biotechnologische STEM-wetenschappen

Als je kiest voor de richting Biotechnologische STEM-wetenschappen aan het begin van de tweede graad, heb je veel zin om je extra te verdiepen in de wetenschapsvakken biologie, chemie, fysica en STEM. Je bent gemotiveerd om je studiemethode verder te verfijnen om inzichtelijk te studeren. Daarbij ben je steeds bereid om samen met de leerkracht te werken aan hiaten in kennis of vaardigheden. Je bent sterk in het analyseren van informatie en je kan behoorlijke hoeveelheden informatie structureren en verwerken.

Je toont interesse voor uitdagende natuurwetenschappelijke problemen en zoekt hiervoor een oplossing met behulp van je wetenschappelijk, wiskundig en technisch inzicht. Bij het onderzoekend leren werk je vaak met anderen samen. Hierbij is nauwkeurigheid en ordelijk werken een vereiste.

Doorstroming naar de derde graad

Leerlingen kunnen in onze school vanuit de richting Biotechnologische STEM-wetenschappen doorstromen naar:

 • Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen

Lessentabel Biotechnologische STEM-wetenschappen

  3de jaar 4de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Artistiek project 1
Biologie 2 3
Chemie 3 3
Engels 2 2
Maatschappelijke vorming 1
Frans 3 3
Fysica 3 2
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
STEM 3 3
Wiskunde 5 5
  3de jaar 4de jaar

 

Een overzicht van alle lessentabellen vind je HIER.

 

 

.

Vergelijkende lessentabel

Alle studierichtingen tellen 32 lestijden per week.

Wanneer het aantal lestijden voor een bepaald vak in het vierde jaar verschilt van het aantal in het derde jaar, dan worden voor dit vak in onderstaande tabel twee aantallen vermeld.

 

  La LaSt Mt Ew Hw Mw Nw Bw
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1 1 1
Antieke cultuur 2 | –
Artistiek project – | 1 – | 1 – | 1 – | 1 – | 1 – | 1 – | 1 – | 1
Beeldende kunst           1    
Biologie 1 1 1 1 1 2 2 | 3
Chemie 1 1 1 1 1 3 | 2 3
Duits – | 2 – | 2 – | 2
Economie 2 5 | 4
Engels 2 2 3 2 2 2 2 2
Explore         1      
  La LaSt Mt Ew Hw Mw Nw Bw
Filosofie (voor Mw: Inleiding tot filosofie) 1 | 2 2
Frans 3 3 5 4 4 3 4 3
Fysica 1 1 1 1 1 2 | 3 3 | 2
Geschiedenis 2 2 2 2 2 1 2 1
Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2
Kunstbeschouwing 1  
Latijn 5 5
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2 2 2
Maatschappelijke vorming  1 | –  1 | –  1 | –  1 | –  1 | –  1 | –  1 | –  1 | –
Maatschappelijk project           2    
  La LaSt Mt Ew Hw Mw Nw Bw
Natuurwetenschappen           3    
Nederlands 4 4 5 | 4 4 4 4 4 4
Psychologie en sociologie 4 | 3 5
STEM 2 2 3
Taal & media 2 | 1
Wiskunde 5 5 4 5 4 3 5 5
Zakelijke communicatie       1 | –        
  La LaSt Mt Ew Hw Mw Nw Bw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.