Week Tegen Pesten

Scheppers trekt een lijn tegen pesten!

Pesten is jammer genoeg een gekend fenomeen, dat absoluut geen kans mag krijgen binnen de muren van onze school! De Week tegen pesten ligt ons dan ook nauw aan het hart.

In deze Vlaamse Week Tegen Pesten organiseerden we vandaag een kleine actie. De leerlingen kregen buttons en stickers. Tijdens het vak Skills werd er in het eerste jaar ook gepraat over cyberpesten aan de hand van fictieve stellingen en pestsituaties.